Zateplovací systém Ekolak

 

Zateplovací systémy EKO-STZ jsou založeny na tepelně izolačních vlastnostech polystyrenových desek nebo desek z minerálních vláken, které jsou na stávající obvodový plášť aplikovány kontaktním způsobem, tj. lepením. Zateplovací systém EKO-STZ se kotví plastovými talířovými hmoždinkami, dále se aplikuje armovací vrstva s výztužnou síťovinou a finální povrchová úprava, kterou může vytvářet např. některá z mnoha variant dekorativních omítkovin.


Podle použitého tepelného izolantu rozlišujeme dva základní typy zateplovacích systémů:


a) EKO-STZ-P - s polystyrenem

b) EKO-STZ M – s minerálními deskami

 

EKO-STZ P – s polystyrenem

 

Skladba zateplovacího systému ekolak

 


Kontaktní zateplovací systém s použitím fasádních desek z pěnového polystyrenu a soklových desek. Z důvodů požární bezpečnosti je jeho použití omezeno výškou 22,5 m, není možno jej použít v požárních pásech a na objektech s očekávanými obtížemi při transportu obyvatel (např. zdravotnické objekty).

1) Penetrace podkladu

Při aplikaci EKO-STZ P se podklad penetruje prostředkem EKOPEN. Jedná se o hloubkový penetrační nátěr určený ke zpevnění podkladu a snížení jeho nasákavosti, čímž dochází se zvýšení přídržnosti lepící malty k podkladu.

2) Lepící hmota

K lepení tepelného izolantu na zdivo, omítkoviny, lehčené stavební hmoty se používá EKOFIX-Z.

3) Tepelný izolant

Optimální tloušťka izolantu je závislá na typu a tloušťce zdiva a je dána tepelně-technickým výpočtem. (viz tabulka orientačních hodnot tepelného odporu, servis fy EKOLAK s.r.o.)

- Pěnový polystyren EPS 70 F Fasádní (dle ČSN EN 13163)
- Soklové fasádní desky (dle ČSN EN 13163)

4) Talířové hmoždinky (určené pro ETICS)

Jsou to plastové hmoždinky z polyamidu ve tvaru talíře s dříkem a plastovým (event. kovovým) trnem o průměru terčíku min. 60 mm.

5) Výztužná (armovací) tkanina ze skelných vláken (určená pro ETICS)

Výztužná tkanina ze skelných vláken spolu s armovací stěrkou vytváří armovací vrstvu, která má zásadní vliv na zajištění mechanických vlastností, stability a životnosti zateplovacího systému.

6) Stěrková hmota VAZAKRYL

Suchá stěrková hmota, do níž se ukládá výztužná tkanina.

7) Penetrační nátěry

Penetrační nátěry zvyšují přídržnost povrchové úpravy k základní vrstvě a vytváří barevný základ pro dosažení jednotnosti povrchové úpravy.


EKOFAS:

Penetrační nátěr pod disperzní a minerální omítkoviny.

EKOFAS SILIKÁT:

Penetrační nátěr pod silikátové omítkoviny.

8) Konečné povrchové úpravy

Disperzní dekorativní omítkoviny jsou plně omyvatelné, velmi odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Mají dlouhou životnost a stálost barevných odstínů. Jsou velmi pružné a odolné proti mechanickému poškození. Do oblastí se zvýšenou prašností a nepříznivými klimatickými podmínkami jsou vhodné disperzní omítkoviny řady EXTRA opatřené hydrofobní úpravou, která zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům, především proti vodě a zvyšuje také odolnost proti špinění usazováním prachu.

Minerální omítkoviny:

Suché směsi. Minerální dekorativní omítkoviny jsou vysoce paropropustné, jsou odolné proti povětrnostním podmínkám. Minerální omítkoviny je nutno opatřit ochranným nátěrem fasádní barvou EKOFAS JZ.

Silikátové dekorativní omítkoviny:

Vysoce paropropustné a odolné proti povětrnostním vlivům.

Silikonové dekorativní omítkoviny:

Vysoce paropropustné s vysokou hydrofobitou a samočisticí schopností. Jsou velmi odolné proti povětrnostním vlivům.

9) Doplňkové komponenty

Hliníkové soklové profily á 2 m, šířka 2 – 20 cm.
Kombilišta rohová s tkaninou 10 x 10 cm, 10 x 23 cm; délky 2 nebo 2,5 m.
Plastové spojky, distanční podložky, začišťovací okenní a dveřní profily atd.

 

 

© Color Centrum Vracov l nahorul tisk l XHTML 1.0 l CSS