Výhody zateplení

 

Kvalitní tepelnou izolací budov je možno snížit spotřebu energie na vytápění až o 60%, u nízkoenergetických domů dokonce o 90% oproti stávající výstavbě - to už stojí za přemýšlení.

Zateplovací systémy EKO-STZ zlepšují tepelně izolační vlastnosti obvodových plášťů stavebních objektů, snižují spotřebu energie na vytápění budov a zvyšují tepelnou pohodu bydlení. Omezují možnost kondenzace vodní páry na vnitřní straně konstrukce, čímž snižují riziko vzniku plísní. Výrazným způsobem přispívají k sanaci vad a poruch budov a zajišťují ochranu obvodového pláště před klimatickými vlivy. Kvalitní a nápadité architektonické řešení povrchu zateplovacího systému zvyšuje estetické působení objektu. Zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí.


Kontaktní zateplovací systémy splňují požadavky zákona 22/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, jsou řádně certifikovány a bylo na ně vydáno prohlášení o shodě.
Zateplovací systém EKO-STZ P je držitelem Evropského technického schválení podle ETAG 004, číslo ETA je 05/154.
Zateplovací systém EKO-STZ M je držitelem Evropského technického schválení podle ETAG 004, číslo ETA je 07/0274.

Ekonomické

- Úspora energie na vytápění přináší úsporu až 40%
- Snížená spotřeba energie na vytápění umožní použití zdroje tepla s nižším výkonem i jeho hospodárnější provoz
- Zkrácení topné sezóny
- Rychlá návratnost investice do zateplení díky růstu cen energií

Stavebně - technické

- Ochrana obvodového pláště před působením klimatických podmínek
- Odstranění tepelných mostů
- Prodloužení životnosti objektu
- Vhodný pro rekonstrukci starších objektů i pro novostavby
- U novostaveb umožňuje použití slabších a lehčích zdí a přispívá ke snížení hmotnosti (zatížení) stavby
- Zamezuje promrzání a devastaci zdiva mrazem

Užitné hledisko

- Zlepšení tepelné pohody v zateplených objektech
- Vnější zateplení nezmenšuje užitný prostor
- Možnost nového originálního architektonického řešení fasády

Zdravotní

- Zamezení vzniku plísní

Ekologické

- Zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí

 

 

Objekt bez zateplení
Objekt se zateplením
objekt bez zateplení objekt se zateplením
U nezatepleného objektu je bod mrazu situován uvnitř zdiva. V důsledku toho dochází k promrzání zdiva a k výrazným tepelným ztrátám. Díky vnějšímu zateplení dochází k výraznému snížení tepelných ztrát a k posunu bodu mrazu do tepelného izolantu, čímž se zamezí promrzání zdiva. Zdivo naopak získá schopnost akumulace.

 

Orientační tabulka hodnot součinitěle prostupu tepla U (tepelného odporu R=1/U) konstrukce

 

tabulka zatepleni

 

 

© Color Centrum Vracov l nahorul tisk l XHTML 1.0 l CSS