Fasádní barvy Ekolak

 

Fasádní barva je výborným prostředkem, který obvodové zdivo chrání před klimatickými vlivy, zejména deštěm a UV zářením. Zároveň skýtá skvělou příležitost pro modernizaci architektonického řešení a zlepšení vizuálního působení objektů.

fasádní barvy
Při volbě fasádní barvy je třeba zohlednit především typ podkladu a jeho stávající stav, místní podmínky (povětrnostní vlivy, prašnost apod.), požadavky na strukturu a požadavky na odstín.

 

Podklady, na které jsou barvy aplikovány, musí být suché, soudržné, zbavené prachu, mastnoty a nečistot a chráněny před působením vnitřní vlhkosti. Důsledná příprava podkladu je základní podmínkou pro plné uplatnění deklarovaných vlastností barvy, proto je jí třeba věnovat velkou pozornost. Příprava podkladu je závislá na typu a stávajícím stavu podkladu a typu aplikované fasádní barvy, proto je nutné řídit se pokyny uvedenými v technických listech výrobků. Před aplikací fasádních barev je zpravidla doporučeno provést penetraci podkladu vhodným typem penetračního prostředku.

 

Fasádní barvy se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu i vzduchu, deště a silného větru. Zvýšená relativní vzdušná vlhkost a nízké teploty mohou zásadním způsobem ovlivnit dobu zrání. Optimální teplota pro nanášení fasádních barev se pohybuje v rozmezí + 5°C až + 25°C a relativní vlhkost mezi 55 – 75%. Ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru.

» Disperzní
» Silikonové
» Silikátové
» Vápenné

 

 

 

Hladké fasádní barvy Ekolak

ekofaz js

EKOFAS JZ


Jemně zrnitá disperzní fasádní barva určená především pro přetírání břízolitů a dekorativních omítkovin. Díky přirozenému vzhledu se na fasádách skvěle kombinuje s disperzními dekorativními omítkovinami. EKOFAS JZ je omyvatelný, otěruvzdorný a odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Je prodyšný a snadno zpracovatelný.

 

fasax

FASAX


Profesionální hladká disperzní fasádní barva je díky své skvělé zpracovatelnosti určená i pro hobby použití na všech typech fasád. Je odolná vůči povětrnostním vlivům, otěru za sucha i za mokra. Vytváří pružný, silně přilnavý povlak, který je vodoodpudivý a světlostálý.

 

fasikon

FASIKON


Vysoce kvalitní silikonová fasádní barva je vhodná do extrémně namáhaných oblastí. Výhodná kombinace silně hydrofobní schopnosti a vysoké paropropustnosti má příznivý vliv na dlouhou životnost nátěru. Barva vytváří pružný povlak s výraznou samočisticí schopností.

 

ekosil

EKOSIL


Hladká silikátová fasádní barva je díky své jedinečné paropropustnosti určená pro přetírání historických objektů, reprezentativních staveb, objektů v památkové péči a také pro sanované části budov. EKOSIL má vysoký stupeň přídržnosti a propustnosti vodních par, velmi dobře kryje a je vysoce otěruvzdorný a stálobarevný.

 

 

Speciální fasádní barvy Ekolak

ekotran

EKOTRAN


Transparentní disperzní fasádní barva s hedvábně lesklým vhledem se používá jako ochranný nátěr fasád. Je plně omyvatelná a otěruvzdorná.

 

ekolime

EKOLIME


Vápenná barva je určena k přetírání omítek historických objektů a objektů v památkové péči, především tzv. vesnické architektury, sanovaných částí budov. Ekolime je barva s výbornou kryvostí a skvělou propustností pro vodní páru. Je určena pro použití na fasádách i v interiérech.

 

ekocrack

EKOCRACK


Flexibilní disperzní fasádní barva určená pro překlenování trhlin do 1 mm. Ekocrack je trvale pružný nátěr s velmi vysokou přídržností a stálobarevností.

 

 

© Color Centrum Vracov l nahorul tisk l XHTML 1.0 l CSS