Dekorativní omítkoviny Ekolak

 

Dekorativní omítkoviny umožňují díky široké škále struktur a paletě barevných odstínů dosáhnout velmi efektního vzhledu fasád. Vhodná volba struktury a odstínů může výrazným způsobem přispět k umocnění dojmů architektonického ztvárnění objektu a velmi jednoduchým způsobem dokáží proměnit fádně působící objekt v zajímavý a pozornost vzbuzující dominantu.Při volbě typu omítkoviny je třeba zohlednit především typ podkladu a jeho stávající stav, místnípodmínky (povětrnostní vlivy, prašnost apod.), požadavky na strukturu a požadavky na odstín.
Podklady, na které jsou omítkoviny aplikovány musí být suché, dostatečně rovné, soudržné, zbavené prachu, mastnoty a nečistot a chráněny před působením vnitřní vlhkosti. Důsledná příprava podkladu je základní podmínkou pro plné uplatnění deklarovaných vlastností omítkoviny, proto je jí třeba věnovat velkou pozornost.


Příprava podkladu je závislá na typu a stávajícím stavu podkladu a typu aplikované omítkoviny, proto je nutné řídit se pokyny uvedenými v technických listech výrobků. Před aplikací dekorativních omítkovin je nutno podklad opatřit předepsaným základním nátěrem.
Omítkoviny se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu i vzduchu, deště a silného větru. Zvýšená relativní vzdušná vlhkost a nízké teploty mohou zásadním způsobem ovlivnit dobu zrání.


Optimální teplota pro nanášení omítkovin se pohybuje v rozmezí + 5°C až + 25°C a relativní vlhkost mezi 55 – 75%. Ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru.

 

 

Disperzní dekorativní omítkoviny


Disperzní omítkoviny jsou plně omyvatelné, velmi odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Mají dlouhou životnost a stálost barevných odstínů. Jsou velmi pružné a odolné proti mechanickému poškození. Jsou určeny jako konečná povrchová úprava hladkých povrchů omítek, zateplovacích systémů, betonů a jiných minerálních podkladů.


Používají se k vytváření vysoce dekorativních úprav na zdivu, omítkách, betonu, lehčených stavebních hmotách, dřevovláknitých a dřevotřískových deskách a jako konečná povrchová úprava kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) EKO-STZ. Jsou vhodné pro použití na fasádách i v interiérech.

disperzni dekorativni omitkovina

Silikonové dekorativní omítkoviny

 

Silikonové omítky jsou vysoce prodyšné, vysoce vodoodpudivé a odolné proti povětrnostním vlivům. Jsou určeny především pro sanaci a renovaci starých staveb a památkově chráněných objektů. Pro svou vysokou kvalitu vodoodpudivost jsou velmi vhodné i na nové objekty.

K vytváření dekorativních úprav na sanačních, vápenocementových omítkách, kamenném a vápenocementovém zdivu a dále jako konečná úprava zateplovacích systémů (ETICS).

 

silikonová dekorativní omítkovina

 

Silikátové dekorativní omítkoviny


Silikátové omítkoviny jsou vysoce prodyšné a odolné proti povětrnostním vlivům. Jsou určeny především pro historické objekty a objekty v památkové péči, na sanované objekty a pro stavby s požadavkem na vysokou paropropustnost.

K vytváření dekorativních úprav na sanačních, vápenných a vápenocementových omítkách, kamenném a vápenocementovém zdivu a dále jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů (ETICS). Nevhodnými jsou podklady obsahující sádru a disperzní podklady.

 

silikátová dekorativní omítkovina

 

Minerální dekorativní omítkoviny


Minerální dekorativní omítkoviny firmy KNAUF jsou vzdušné a paropropustné, jsou odolné proti povětrnostním podmínkám.

K aplikaci na jádrové omítky, tepelně izolační omítky, jako povrchová úprava zateplovacích systémů (ETICS), na beton, sádrové omítky a sádrokarton.

Omítkoviny jsou suché směsi, které se musí smíchat v předepsaném poměru s vodou a důkladně promíchat. Nanášejí se nerezovým hladítkem, vzorují se v závislosti na vzoru. Po dostatečném vyzrání se přetírají fasádní barvou Ekofas JZ, Fasax, Ekosil nebo Fasikon.

 

 

minerální dekorativní omítkovina

Mozaiková dekorativní omítkovina


Mozaiková omítkovina QUARZPUTZ je plně omyvatelná a odolná proti povětrnostním vlivům, UV záření, alkalickému prostředí a mechanickému poškození. Má dlouhou životnost a stálost barevných odstínů.

Používá se k vytváření dekorativních úprav soklů, pilířů, vstupních prostor, apod. Splňuje nejvyšší nároky na reprezentativní vzhled a odolnost proti otěru. Vhodná je aplikace na zdivu, omítkách, betonu, lehčených stavebních hmotách, dřevovláknitých a dřevotřískových deskách a jako konečná povrchová úprava kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ.

 

 

 

© Color Centrum Vracov l nahorul tisk l XHTML 1.0 l CSS